Thursday, November 6

25 Anniversary of the Fall of the Wall in Berlin // 25 rocznica upadku Muru Berlińskiego25 years ago, on November 9 the infamous Berlin Wall fell. 
To commemorate these meaningful events city of Berlin proposed something extraordinary for the occasion - Lichtgrenze, what means light border in German. World's eyes will look at Berlin once again. 

25 lat temu, 9 listopada niesławny Mur Berliński runął. 
Dla uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia władze miasta Berlin przygotowały niesamowity projekt - Lichtgrenze, co po niemiecku znaczy granica światła. Oczy świata znów zwrócą się w stronę Berlina. 


(tekst w języku polskim znajduje się pod angielskim)

8000 light balloons will mark a 15 km long line tracing former Berlin Wall - a border between two past worlds - the East and the West. Each of the balloon is having a Patron and so carrying it a very personal story. 

Lichtgrenze is highly evocative of the magnitude of the Berlin Wall, the historical significance of its fall and the joy that came with the happy ending of the division. It's such a beautiful way to bring this important but tragic political decision that divided so many families and their lives. 

Between 7 and 9 November whole city is invited to take a stroll down the light line - to stop for a moment and think about how precious our present freedom is. 

Take a look at the video below and pictures from the preparations. 
I can't wait to see it! See you at the Lichtgrenze! 

Complete program of the event is here
More about balloon action with their patrons creating a human chain can be found here.

Official site of the events: www.fallofthewall25.com

25 lat temu, 9 listopada niesławny Mur Berliński runął. Dla uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia władze miasta Berlin przygotowały niesamowity projekt - Lichtgrenze, co po niemiecku znaczy granica światła. Oczy świata znów zwrócą się w stronę Berlina. 

8000 podświetlanych balonów zaznaczy 15 kilometrową linię odtwarzając bieg Muru Berlińskiego - granicy dzielącej ówczesne dwa światy - wchodu i zachodu. Każdy z balonów ma swojego Patrona a wraz z nim personalną historię. 


Lichtgrenze pozwala nam uzmysłowić sobie rozmiary Muru oraz historyczne znaczenie jego upadku, które przyniosło radone zakończenie podziału. W tak piękny sposób przypomni nam o znaczeniu tej tragicznej decyzji politycznej która podzieliła tak wiele rodzin i żyć. 


Między 7 a 9 listopada całe miasto zaproszone jest do udziału w uroczystych obchodach oraz do przespacerowania się Linią Światła - aby zatrzymać się na chwilę i przemyśleć jak wartościowa jest nasza obecna wolność. 


Rzućcie okiem na film znajdujący się powyżej oraz poniższe zdjęcia pokazujące przygotowania do obchodów. 

Nie mogę się doczekać! Do zobaczenia na Linii Światła! 


Kompletny program obchodów znajdziecie tutaj.

Więcej o akcji partonów z balonami tutaj

Oficjalna strona wydarzenia: www.fallofthewall25.com


photo by Camilo Brau, 2014

photo by Camilo Brau, 2014

LICHTGRENZE by WHITEvoid – Courtesy of WHITEvoid

LICHTGRENZE by WHITEvoid – Courtesy of WHITEvoid

LICHTGRENZE by WHITEvoid – Courtesy of WHITEvoid

LICHTGRENZE by WHITEvoid – Courtesy of WHITEvoid

LICHTGRENZE by WHITEvoid – Courtesy of WHITEvoid
LICHTGRENZE by WHITEvoid – Courtesy of WHITEvoid

No comments:

Post a Comment

Disqus for The Moon Mom