Monday, November 17

To keep the memory of the moon // Zatrzymać wspomnienia za pomocą księżyca

My memory bracelet ® The Moon Mom

Nila's birth was such an important event for me that I wanted to somehow keep this day with me forever. 
Narodziny Nili były dla mnie niezwykle ważnym wydarzeniem, który chciałam zatrzymać przy sobie na zawsze. 

(this post was not sponsored in any form)
(ten artykuł nie był sponsorowany w żadnej formie)

I was thinking about getting a piece of jewellery that will remind me this moment everytime I look at it. I am not a fan of classic bling bling jewellery though, so I couldn't find any birthstone rings that would match my not complicated (read: simple) taste... Even Pandora's charms are a bit too much for me.
Zastanawiałam się przez dłuższy czas nad wyborem jakiejś biżuterii, która przypominałaby mi o tym niezwykłym wydarzeniu za każdym razem kiedy na nią spojrzę. Nie jestem jednak fanką błyskotek, więc klasyczne pierścionki z kamieniem symbolizującym miesiąc narodzin nie odpowiadały mojemu mało skomplikowanemu (czytaj: prostemu) gustowi... Nawet zawieszki Pandora to dla mnie trochę zbyt dużo szczęścia w szczęściu.

And then I discovered Gemagenta! // I wtedy odkryłam Gemagenta! ® http://instagram.com/gemagenta

I came across an Instagram account of a jeweler from Amsterdam by accident while I was holding my phone with one hand and nursing Nila at night with another (yeah, yeah, I know, I should not do that) and instantly fell in love with her work. Lorena creates personalised moon phase bracelets and necklaces that represent the exact shape of the moon that was shining at the day of your important event. 
Podczas wieczornej sesji karmienia Nilii, trzymając w jednym ręku telefon (tak, tak, wiem - nie powinnam tego robić), natrafiłam na Instagramowy profil jubilerki z Amsterdamu i od razu zakochałam się w jej dziełach. Lorena tworzy spersonalizowane bransoletki i naszyjniki z fazą księżyca odpowiadającą kształtowi temu, który świecił w noc ważnego wydarzenia z naszego życia. 

Lorena's twin moon necklaces // ® http://instagram.com/gemagenta

You can check what lunar phase was during your meaningful night on this moon phases calendar
Możesz sprawdzić jaka była faza księżyca była w noc ważnego wydarzenia na tym kalendarzu lunarnym

Moon is very important to me. It calms me down, accompany me during the late night life (I am a typical owl) and is a guidance through the darkness. It reveals the lunar, wilder side of all the living creatures thus I always considered him a magical yet honest object. 
Księżyc jest dla mnie bardzo ważny. Uspokaja mnie, towarzyszy w moim nocnym życiu (jestem typowym nocnym markiem) i prowadzi przez ciemność. Księżyc odkrywa lunarną, dziką stronę wszystkich żyjących stworzeń więc zawsze uważałam go za rzecz co najmniej magiczną, a już na pewno szczerą. 

I decided to buy a red silk bracelet with a handmade moon phase that occurred when Nila was born - got a nice tiny silver waning crescent with engraved little craters (true to real ones) placed on black patina circle. At the back there is a date engraved. It was given with a beautiful card along with it with "Under this moon Nila was born" phrase.  This little package made my day. 
Zdecydowałam się na bransoletkę na czerwonym jedwabnym sznureczku z ręcznie wykonanym księżycem, który świecił podczas nocy po której narodziła się Nila - mały srebrny półksiężyc w ostatniej kwadrze z wygrawerowanymi kraterami odpowiadający tym rzeczywistym, umieszczony na patynowym kole. Z tyłu mam również wygrawerowaną datę urodzin Nili. Całość została umieszczona na pięknej karcie z napisem "W świetle tego księżyca narodziła się Nila". Ten mały pakunek sprawił mi ogromną radość.


More of Gemagenta's jewellery are available in her Etsy shop.
Więcej biżuterii Gemagenta dostępne jest w jej sklepie na Etsy.
photography ® The Moon Mom
photography ® The Moon Mom

4 comments:

Disqus for The Moon Mom