Monday, November 17

To keep the memory of the moon // Zatrzymać wspomnienia za pomocą księżyca

My memory bracelet ® The Moon Mom

Nila's birth was such an important event for me that I wanted to somehow keep this day with me forever. 
Narodziny Nili były dla mnie niezwykle ważnym wydarzeniem, który chciałam zatrzymać przy sobie na zawsze. 

Sunday, November 16

About cosmos, singning and time // Rzecz o kosmosie, śpiewie i czasie

Cosmic selfie 16 km far from the comet. // Kosmiczne selfie w odległości 16 km od komety.
® European Space Agency
(EN) Few days ago, a human-made probe landed on a moving through galaxy rubber-duck shaped comet named 67P/Churyumov–Gerasimenko.

Kilka dni temu na pędzącej przez galaktyce komecie w kształcie kąpielowej kaczuszki, o swojsko brzmiącej nazwie 67P/Churyumov–Gerasimenko, wylądował ziemski statek badawczy.

Thursday, November 13

Best Mommy - to be continued tomorrow // Najlepsza mama - ciąg dalszy nastąpi jutro


I love capturing every single second of Nila's life. (Except today. Today I'm exhausted.)
Uwielbiam robić Nili zdjęcia, uwieczniać każdą sekundę jej życia. (Poza dzisiejszym dniem. Dziś jestem wykończona.)

Tuesday, November 11

Salumeria Lamuri - little Italian bistro full of beauty // Salumeria Lamuri - małe włoskie bistro pełne piękna

photography ® The Moon Mom
There is a magical place in the heart of Kreuzberg. A little Italian bistro with home-made pasta, delicious lunch menus and a great coffee - Salumeria Lamuri.

Jest na Kreuzbergu magiczne miejsce. Małe włoskie bistro z ręcznie robionymi makaronami, pysznymi zestawami lunchowymi i świetną kawą - Salumeria Lamuri.


Thursday, November 6

25 Anniversary of the Fall of the Wall in Berlin // 25 rocznica upadku Muru Berlińskiego25 years ago, on November 9 the infamous Berlin Wall fell. 
To commemorate these meaningful events city of Berlin proposed something extraordinary for the occasion - Lichtgrenze, what means light border in German. World's eyes will look at Berlin once again. 

25 lat temu, 9 listopada niesławny Mur Berliński runął. 
Dla uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia władze miasta Berlin przygotowały niesamowity projekt - Lichtgrenze, co po niemiecku znaczy granica światła. Oczy świata znów zwrócą się w stronę Berlina. 


Wednesday, November 5

Flowers in my everyday garden // Kwiaty w moim codziennym ogrodzie

It might appear that every day with a newborn looks the same. You establish a certain routine. Diaper changing, naps, playtime, feedings.

Yet in between these patterns you can see small alterations - like a new flower blooming in well manicured garden. Every day is somewhat transformed by a new trait that forms this little soul. A smile that overwhelms her all body so much that she slides down from the bouncing chair, a sound that she makes for the first time and you're both equally surprised and amazed.

Today Nila rolled from her tummy to her back on her own. Sounds so trivial, however to me it seemed as important and a discovery of an unknown land. We have also heard first shy laugh.

I am grateful for being there for her and I am happy to notice these pioneer explorations and register them with my memory. Just in case my memory of these events is faint - I have this blog.

//

Pozornie każdy dzień spędzony z noworodkiem wygląda tak samo. Wypracowujesz rutynę. Zmienianie pieluch, drzemki, zabawa, karmienie. 

Mimo to, pomiędzy schematami można zauważyć minimalne niuanse - jak kwiaty rozkwitające w wypielęgnowanym ogrodzie. Każdy dzień przynosi coś nowego, formującego tę małą duszę. Uśmiech obezwładniający całe jej ciało tak bardzo, że ześlizguje się z fotelika czy wydany z siebie po raz pierwszy dźwięk, który jednakowo nas dziwi i fascynuje. 

Dziś Nila sama przewróciła się z brzuszka na plecy. Brzmi tak banalnie, jednak dla mnie to jak odkrycie nowego nieznanego lądu. Usłyszeliśmy też pierwszy nieśmiały śmiech. 

Jestem wdzięczna że mogę być przy niej w tych momentach i niesamowicie cieszę się że mogę odnotować te pionierskie eksploracje i rejestrować je w mojej pamięci. Na wszelki wypadek, gdyby pamięć miała blanknąć - mam tego bloga. 
Monday, November 3

Kreuzberg Must Stay Colorful // Kreuzberg Musi Pozostać Kolorowy

Kreuzberg Muss Bunt Bleiben // Kreuzberg Must Stay Colorful // Kreuzberg Musi Pozostać Kolorowy
http://www.instagram.com/nikoneopen)

(tekst polski znajduje się pod angielskim)I decided that this Monday will be The New Beginning. Enough of Nigella Lawson charm, cute chubby mommy, second chin and flaccid stomach. Otherwise soon people are will be congratulating me on my next pregnancy! Even if I really, really did not want to get up today (I found at least 15 good reasons why TOMORROW is as good as TODAY) I managed to drag my legs out of bed and follow the movement with the rest of my body in order to complete whole 30 minutes of training with Polish fitness star - Ewa Chodakowska. Nila was happily bouncing in her chair next to me for the whole time.

Och, my God, I did not expect it to be so hard! Or I do not have muscles and general condition at all, or there is extremely strong gravity field below my flat. Now I just have to be down on that and keep on doing it every morning - at least to be able to fit into this and not look like a chocolate donut.

Exercises gave me a huge boost of energy! I decided to make a good use of it and take a walk with Nila for a morning coffee and buns. I wrapped her around me and we marched out in gentle sunrays.
I stopped at D'Espresso for a flat white on soy milk and noticed a plumpy turkish mama in a colorful head scarf preparing hipster sandwiches next to a tattooed and pierced girl. Being amazed by my multi-culti Kreuzberg I strolled down the street to Lausitzer Platz and just out of curiosity took a look at the information board of the evangelical Emmaus church which beautifully presented its brick face in warm sun. It looks like a normal christian church. One tall tower with a big cross on the top. All appear to be as usual.

But I could not believe what I saw on the board.

On Sundays, traditionally, there are messes, from 9:00 am till 6:00 pm. However, this is not the only spiritual activity in the church. During the week we can welcome the sun with... pranayama (ancient hindu breathing techniques!) or come for yoga session with your toddler! Yoga and a church, imagine that! To top it up with some social community feeling, there is also an indoor playground for kids (looks like a giant sandbox in the room) and shop with articles from all round the world (not only christian world).

This is true culture coexistence, thank you Berlin!

//

Postanowiłam, że ten poniedziałek będzie Nowym Początkiem. Dość uroku Nigelli Lawson, słodkiego grubcia, pulchnej mamusi, drugiego podbródka i sflaczałego brzuszka - za chwilę ludzie na ulicy zaczną mi gratulować kolejnej ciąży. Choć bardzo, ale to bardzo nie chciało mi się dziś wstać (wymyśliłam co najmniej 15 powodów dla których JUTRO jest tak samo dobre jak DZIŚ) to ostatkiem silnej woli zwlekłam noga za nogą moje ciało i wykonałam pełne 30 minut "Skalpela" Ewy Chodakowskiej z uradowaną Nilą bujającą się obok mnie w swoim krzesełku. 

Uff, nie podejrzewałam, że będzie mi aż tak ciężko! Albo zupełnie nie posiadam mięśni i kondycji, albo pod moim domem znajduje się jakieś wyjątkowo silne pole grawitacyjne... Teraz pozostaje mi tylko zawziąć się i ćwiczyć codziennie - choćby po to, aby wcisnąć się w to i nie wyglądać jak czekoladowy pączek. 

Ćwiczenia dały mi niesamowitego kopa energii! Postanowiłam to wykorzystać i przejść się z Nilą na krótki spacer po poranną kawę i bułki. Zamotałam mojego dziecia i w promieniach słońca przemaszerowałyśmy po okolicy. Weszłam do D'Espresso po flat white na sojowym mleku i zobaczyłam jak okrąglutka turecka mamma zawinięta w kolorową chustę na głowie kręci hipsterskie kanapki obok wytatułowanej dziewczyny z kolczykami na twarzy. Pełna zachwytu nad moim multi-kulti Kreuzbergiem przeszłam w dół ulicy do Lausitzer Platz i tak z ciekawości zajrzałam na tablicę informacyjną ewangelickiego kościoła Emmaus, który pięknie prezentował swoje ceglane oblicze w ciepłym słońcu. Wygląda jak normalny kościół. Jedna wysoka wieża, na szczycie której znajdziemy krzyż. Ma wszystko to co normalny kościół. 

Ale to co zobaczyłam na tablicy przeszło moje najśmielsze wyobrażenia. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. 

W niedzielę, tradycyjnie, msze od 9:00 rano do 18:00. Na tym jednak spirytualnego dobra nie koniec. W ciągu tygodnia możemy rozpocząć dzień od... p r a n a j a m y (hinduskich ćwiczeń oddechowych) lub przyjść z dzieckiem na jogę. Joga i kościół chrześcijański! Możecie to sobie wyobrazić w Polsce? Aby okrasić całą historię szczyptą ducha społecznego, to na terenie kościoła znajduje się też kafejka specjalnie dostosowana dla dzieci (taka piaskownica w dużym pomieszczeniu) oraz sklep z produktami spożyczwymi z całego (nie tylko chrześcijańskiego) świata. 

To się nazywa prawdziwa tolerancja wielokulturowa, dziękuję Ci Berlinie!
Sunday, November 2

Vaterschaftsanerkennung i Sorgeerklärung - dokumenty potwierdzające uznanie ojcostwa oraz prawa rodzicielskie
W małżeństwie jest łatwiej. 

Przynajmniej jeśli chodzi o ilość papierologii ciążowej. Aby po urodzeniu dziecka w Niemczech otrzymać niemiecki akt urodzenia potrzebne jest złożenie wielu dokumentów - tutaj przeczytasz szczegółowy poradnik dotyczący niemieckich aktów urodzenia.

(Aby przeczytać cały przewodnik po biurokracji związanej z ciążą i porodem kliknij tutaj.)


Pary będące w małżeństwie są w komfortowej sytuacji, że uzyskanie poniższych dwóch dokumentów ich nie dotyczy. Dziecko kobiety zamężnej "domyślnie" uznane jest za dziecko męża oraz dostaje on pełnię praw rodzicielskich wraz z żoną.

Dokumenty zwane Vaterschaftsanerkennung (uznanie ojcostwa) oraz Sorgeerklärung, zwane również Sorgerecht (prawa rodzicielskie) muszą natomiast uzyskać w odpowiednim urzędzie pary, które nie są po ślubie. W Polsce uznanie ojcostwa wiąże się z pełnią praw rodzicielskich, w Niemczech jednak obydwie sprawy są rozdzielone.

Powyższe dokumenty można uzyskać po porodzie, jednak sugeruję dopełnienie obydwu formalności przed porodem, ponieważ cała procedura może potrwać od 6 do 8 tygodni lub dłużej (jeśli brakuje jakichś dokumentów lub są inne problemy natury prawnej). 

Jeśli jednak będziemy chcieli załatwić te dokumenty po porodzie to musimy liczyć się z wieloma komplikacjami - bez ustalenia ojcostwa w niemieckim akcie urodzenia dziecka ojciec będzie opisany jako nieznany - myślę, że jest to mało komfortowa sytuacja dla pary. Po uznaniu ojcostwa będziemy musieli wyrobić komplet nowych aktów urodzenia, co wiąże się z dużym opóźnieniem w dopełnieniu kolejnych wymaganych formalności jak Kindergeld czy Elterngeld na co mamy jedynie 8 tygodni. 


Vaterschaftsanerkennung (uznanie ojcostwa) i Sorgeerklärung / Sorgerecht (prawa rodzicielskie)

Partner kobiety w ciąży może uznać dziecko przed jego narodzeniem (nie musi być przy tym biologicznym ojcem dziecka). Może w tym samym momencie wziąć na siebie pełnię praw rodzicielskich lub zrzec się ich na poczet matki - to właśnie wyjaśnia się w drugim dokumencie - Sorgeerklärung. 

Gdzie:

  • obydwa dokumenty możemy załatwić jednocześnie w Jugendamt przypadającym do dzielnicy w której zarejestrowana jest matka (lista adresów odpowiednich Jugendamt tutaj). Sugeruję wybranie tej opcji - można szybko i bezpłatnie wszystko załatwić na raz ;)
  • Sorgeerklärung można ustalić również w odpowiednim Standesamt - koszt to 25€, płatne przy podpisywaniu dokumentów wyłącznie gotówką
  • możemy również dopełnić formalności u notariusza - płatne według uznania notariusza

Kiedy:

Należy zadzwonić do Jugendamt i umówić się na spotkanie. Czas oczekiwania to około 6 tygodni - warto więc zaplanować to odpowiednio wcześniej. 
W przypadku rozkładania spotkań na raty (oddzielnie uznanie ojcostwa i prawa rodzicielskie) może to potrwać nawet 12 tygodni - to aż 3 miesiące! 


Wymagania:

Podpisywane przez Was dokumenty mają ogromną moc prawną (w świetle prawa wzgledem dziecka jesteście traktowani de facto jako małżeństwo) - wymagana jest więc bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. Urzędnik musi czuć, że rozumiecie co podpisujecie, w innym razie odeśle was z przysłowiowym kwitkiem i każe przyjść z tłumaczem. Jeśli znajomość niemieckiego nie pozwala nam na płynną komunikację z urzędnikami musimy zabrać ze sobą tłumacza. Nie musi to być profesjonalny tłumacz, może to być znajomy znający biegle język niemiecki - ważne jedynie aby nie był w żaden sposób spokrewniony ani z matką ani z partnerem matki. Dane tłumacza (imię i nazwisko, narodowość, czasem adres) będziemy musieli podać już przy rezerwacji terminu spotkania. 


Dokumenty wymagane do Vaterschaftsanerkennung i Sorgeerklärung (Sorgerecht):

  • oryginały aktów urodzenia obojga rodziców w języku niemieckim (można pobrać z polskiego urzędu za darmo międzynarodowy akt, lub wymagane jest tłumaczenie przysięgłe)
  • kopie paszportów lub dowodów osobistych obojga rodziców (wraz z oryginałem do wglądu)
  • kopia paszportu lub dowodu osobistego tłumacza (jeśli korzystacie z takowego) (wraz z oryginałem do wglądu)
  • kopia meldunków (Anmeldebescheinigung) w Niemczech obojga rodziców (wraz z oryginałem do wglądu)
  • Mutterpass (jeśli przed porodem) / niemiecki akt urodzenia dziecka (jeśli po porodzie) - oryginały

Dokument potwierdzający ojcostwo oraz prawa rodzicielskie wydawany jest na miejscu przez urzędnika. Trzeba się jednak liczyć z tym, że spotkanie może potrwać do godziny. 

Disqus for The Moon Mom