Thursday, September 17

Kita-Gutschein in Berlin // Kita-Gutschein w Berlinie

Kita-Gutschein in Berlin

To be able to take a spot in one of 1800 Berlin's Kitas you need to obtain a Kita-Gutschein - a 'voucher' from Jugendamt. It is Jugendamt who decides for how many hours your kid is allowed to be in Kita, how much you will be paying for the care and from when you can take the spot. All that is of course based on your needs and the documents you submit.

How long can a kid stay in Kita?

You are allowed to three different vouchers:

 • 4-5 hours per day (Halbtags Platz) that is granted to all families having a child over 1 year old, regardless of the fact wheter they work or not, 
 • 5-7 hours per day, 7-9h per day (Ganztags Platz), 
 • or more than 9 hours a day.

How to apply for longer hours Gutschein?

If you do not work you are entitled to Halbtags Platz from age 1 year old up to 3. A 3 year old can be send to Kita for 7 hours. Although, if you have a good reason why your 1 year old must stay in Kita longer you can get a Ganztags Platz or more. A good reason is for example: a freelance job, employment, language course, studies, etc. To prove your situation you must submit a document, for example letter from your company stating which hours you work, confirmation of course enrollment.

When to apply for Kita-Gutschein?

You can apply as early as 9 months before the desired begin of your child starting Kita and at least 2 months before. If cannot be done before the birth though.

Where to apply for Kita-Gutschein?

Your Kita-Gutschein will be issued by Jugendamt of the district you and your child is registered.
You can go there (or to your Bürgeramt) in person and pick up all the forms, or you can print them out at home from here:
https://service.berlin.de/dienstleistung/324873/.

I did my Kita-Gutschein online here: https://fms.verwalt-berlin.de/kita (once you fill in all the forms you have to print all out, attach all the documents like income statement and employment letter and send it through post - don't forget to register your letter!)

What documents are needed for Kita-Gutschein?

You will need to prepare:
 • filled form for Kita-Gutschein (download here
 • personal ID or passport copy of both parents
 • Anmeldung of both parents
 • birth certificate of a child (translated to German if not issued in Germany)
 • allowance to proceed with Kita-Gutschein from one parent if one does not have full parental rights 
 • proof of working situation (letter of employment or internship, confirmation of studies or language course enrollment, letter from accountant stating that you are a freelancer or other document proving your working status or letter from JobCenter or Agentur für Arbeit)
 • proof of income (a document confirming your incomes from the year before the birth of your child
Full list of documents allowed can be find here: https://service.berlin.de/dienstleistung/324873/ in section "Nachweise über die Einkommenssituation")

  How long does it take to get Kita-Gutschein?

  From around 6 up to 8 weeks in more difficult cases, although I received mine after just 2 weeks.
  [below text in Polish]


  Kita-Gutschein

  W związku z tym, że przedszkola i żłobki są subsydiowane przez Państwo, wszystkie zgłoszenia muszą przechodzić przez instytucje rządowe. Aby dostać miejsce w którymkolwiek z 1800 berlińskich Kita (zarówno w tych publicznych jak i prywatnych) musicie postarać się o tzw. Kita-Gutschein, czyli “voucher” (dokument) od Jugendamt stwierdzający Wasze potrzeby - ile godzin zostanie Wam przyznane, czy rodzina mówi w domu w języku innym niż niemiecki, czy są stwierdzone specjalne potrzeby dziecka oraz w jakiej wysokości opłaty będziecie musieli uiszczać.
  Wszystko to jest oczywiście stwierdzane na podstawie dokumentów, które dołączycie do wniosku.  


  Jak długo dziecko może zostać w Kita?

  Są trzy rodzaje Kita-Gutschein:
  • 4-5 godzin dziennie (Halbtagsplatz), które należy się każdej rodzinie posiadającej dziecko powyżej 1 roku życia, niezależnie od tego czy pracują czy nie
  • 5-7 godzin dziennie (Ganztagsplatz) dla rodziców którzy pracują lub uczą się
  • powyżej 9 godzin dziennie


  Jak aplikować o Ganztagsplatz Kita-Gutschein?

  Jeśli nawet jeden z rodziców nie pracuje, polityka Niemiec jest taka, że upoważnia wysłanie dziecka, które skończyło 1 rok życia do wysłania go do żłobka na 4-5 godzin dziennie. 3 latki i starsze są upoważnione do 7 godzin bez udowadniania powodu. 

  Jednak jeśli jesteście w stanie udowodnić Jugendamtowi, że potrzebujecie wysłać swojego malucha na dłużej niż 5 godzin do Kita, to możecie również otrzymać całodzienny (Ganztagsplatz) Gutschein. Takie powody to np.: praca freelancera, pełnoetatowe zatrudnienie, intensywny kurs językowy, studia, etc. Dowodem jest np. list od pracodawcy, księgowego (w przypadku samozatrudnienia), list ze szkoły językowej potwierdzający godziny kursu, etc.

  Kiedy aplikować o Kita-Gutschein?

  O Kita-Gutschein można aplikować już na 9 miesięcy przed planowanym posłaniem dziecka do Kita i najpóźniej na 2 miesiace przed. Nie można rozpocząć procedury przed narodzinami dziecka. 


  Gdzie aplikować o Kita-Gutschein?

  Kita-Gutschein wydawane są w Jugendamt odpowiednim do Twojego miejsca zamieszkania (lub miejsca zamieszkania dziecka, jeśli są różne). Możecie się tam wybrać osobiście i pobrać wszelkie potrzebne formularze (zaoszczędzi to Waszej drukarce pracy). Formularze można też pobrać z Buergeramtu. 

  Formularze są również dostępne on-line tutaj: https://service.berlin.de/dienstleistung/324873/.

  Aplikacja online

  Jest jeszcze jeden sposób aplikacji, który ja wybrałam - aplikacja online tutaj:

  Nie jestem fanem chodzenia do urzędów, stania w kolejach i stresowania się czy mój niemiecki będzie wystarczający do komunikacji. 
  Należy krok po kroku wypełniać formularz, który na końcu będzie można zapisać na komputerze i wydrukować. Wniosek zostanie automatycznie zarejestrowany online, ale dokumenty i tak trzeba wysłać pocztą. Tak wypełniony formularz należy włożyć do koperty wraz z kopiami wszystkich potrzebnych dokumentów i wysłać listem poleconym na adres Jugendamtu. 

  Jakie dokumenty są potrzebne do Kita-Gutschein? 

  Będziecie potrzebować:
  • wypełniony wniosek o Kita-Gutschein (jeśli nie zrobiliście tego online) - tutaj do pobrania
  • kopię dowodów osobistych lub paszportów rodziców dziecka
  • meldunek (Anmeldebescheinigung) obydwojga rodziców
  • niemiecki akt urodzenia dziecka (jeśli jest polski akt urodzenia, to najlepiej międzynarodowy z niemieckim lub przetłumaczony przysięgle na niemiecki)
  • jeśli jeden z rodziców nie ma pełni praw rodzicielskich (Sorgerecht) to pisemne pozwolenie od tego rodzica na wystąpienie o Kita-Gutschein
  • dokumenty potwierdzające sytuację zawodową (list od pracodawcy, księgowego, dokumenty z JobCenter, itp)
  • dokument potwierdzający inne zajęcia, które wpływają na czas pozostania dziecka w Kita (np. list od szkoły językowej o podjęciu kursu niemieckiego lub potwierdzenie odbywania innych kursów, studiów, etc)
  • dokument potwierdzający wysokość zarobków (musi zawierać dochody z całego roku kalendarzowego sprzed narodzin dziecka - np. musieliśmy przedłożyć zeznanie podatkowe za 2013 rok mimo, że Nila urodzona w lipcu 2014 poszła do przedszkola dopiero w 2015 roku.


  Pełna lista dokumentów potwierdzających wysokość zarobków znajduje się tutaj: https://service.berlin.de/dienstleistung/324873/ w sekcji "Nachweise über die Einkommenssituation"


  Jak długo czeka się na Kita-Gutschein?  Zazwyczaj czas oczekiwania wynosi od 6 do 8 tygodni w bardziej skomplikowanych przypadkach. Ja swój Gutschein otrzymałam już po 2 tygodniach.


  Powodzenia!

  No comments:

  Post a Comment

  Disqus for The Moon Mom